Sorteig d’un tractament Keratin Infusion by Goa Organics

BASES LEGALS SORTEIG

 

1.- Companyia organitzadora

Compte Icaria SL amb domicili social al Rambla Poblenou, 69, 08005 Barcelona amb CIF B61447256, organitza un SORTEIG anomenat “Sorteig Keratin Infusion Goa Organics”.

2.- Desvinculació pel que fa a Instagram

Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació a Compte Icaria SL i no a Instagram. La informació que proporcioni s’utilitzarà per gestionar la participació del concursant i per comunicar-li el premi en cas de guanyar.

3.- Objecte i mecànica del concurs

Els participants són convidats a seguir el compte d’Instagram de Compte i d’un col.laborador de bellesa anomenat, Es más que Belleza. Hauran d’etiquetar amics o amigues als comentaris de la publicació on s’anuncia el sorteig.

Es sortejarà un tractament Keratin infusion by Goa Organics.

Si el cabell del guanyador no està en condicions òptimes per fer el tractament Keratin Infusion, Compte oferirà un altre tractament adient a les característiques i l’estat de salut del cabell del guanyador/a.

S’eliminaran les participacions inadequades. No s’admentran perfils falsos o famosos.

La participació en el sorteig suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel·lectual i d’imatge sobre les participacions, de manera que el participant cedeix a Compte Icaria SL els drets d’explotació de naturalesa intel·lectual, industrial i/o d’imatge que puguin correspondre o derivar de les participacions enviades per participar en el Concurs.

4.- Durada i Àmbit

L’activitat es desenvoluparà en zona geogràfica de Catalunya. La data de començament del concurs serà el 8 de juliol de 2020 i finalitzarà el dia 31 de juliol de 2020.

5.-Requisits per participar

Podran participar en la Promoció totes les persones físiques majors de 18 anys amb residència a Catalunya que segueixin el compte oficial d’Instagram dels salons de bellesa COMPTE (www.instagram.com/comptepoblenou) i a l’instagram professional ES MÁS QUE BELLEZA (www.instagram.com/esmasquebelleza) i que comptin amb un perfil d’usuari real a Instagram.

No podran participar perfils fraudulents.

6.- Selecció del guanyador / guanyadors, suplents, comunicació i lliurament

De tots els participants que hagin realitzat les accions correctament, s’extraurà mitjançant l’App Sortos Instagram un finalista de l’instagram de Compte i un finalista de l’instagram de Es Más Que Belleza. El finalista de Compte tindrà el número 1 i el de Es Más Que Belleza el número dos.

Mitjançant l’aplicació random.org s’escullirà el guanyador entre tots dos.

Si no s’aconsegueix contactar amb el guanyador/a en un termini de 20 dies des del primer intent de contacte, o aquest renunciés al premi, es procedirà a seleccionar un nou guanyador, perdent l’anterior guanyador el seu dret a reclamar el premi.

Així mateix, es comunicarà el nom del guanyador al compte d’Instagram de COMPTE un cop finalitzada la promoció. És a dir, el dia 1 d’Agost.

El guanyador/a es realitzarà el tractament en el saló COMPTE, que la organització designi. No podrà escollir saló.

7.- Premi

Tractament Keratin Infusion de Goa Organics.

8.- Reserves i limitacions

S’entén, a títol enunciatiu però no limitador, que es produeix frau, quan es detecta el suposat ús d’aplicacions independents a la pàgina web; la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats.

La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.

Compte Icaria SL queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

Compte Icaria SL es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del sorteig.

Compte Icaria SL exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet.

Compte Icaria SL es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del concurs quan hi hagi una causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma en que recullen les presents bases.

Compte Icaria SL es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

Així mateix, Compte Icaria SL queda exempta de tota responsabilitat si es dóna algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

9.- Protecció de dades

Les dades subministrades pels participants seran tractats confidencialment i recopilats en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent Compte Icaria SL titular i responsable d’aquest fitxer.

Compte Icaria SL garanteix el compliment íntegre de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals recollides en el present concurs, en especial pel que fa a l’atenció del exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.

10.- Acceptació de les bases

La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents Bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència d’això, Compte Icaria SL quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.